O DRUŠTVU ČLANSTVO POVEZAVE  

 

Slovensko komunikolško društvo
Dobrodošli na spletnih straneh Slovenskega komunikološkega društva. Društvo je prvenstveno namenjeno promociji in razvoju komunikologije kot znanstvene discipline. Svoj mandat uresničuje skozi spodbujanje strokovnega in znanstvenega izpopolnjevanja članov, njihovo povezovanje ter promocijo njihovih dosežkov. V svoji skrbi za razvoj stroke deluje društvo tudi kot civilno družbeno gibanje, ki se odziva na družbeno aktualne teme in intervenira v javne razprave, povezane z društvenim področjem delovanja.
NO END OF TRANSITION? UNDERSTANDING CHANGES IN MEDIA LANDSCAPE AND PUBLIC
RHETORIC OF POST-COMMUNIST ERA
Ljubljana, Slovenia: March 14-15, 2008. Read more about the conference.
  
Filma kot umetnosti in filmskih umetnikov ne moremo proučevati ločeno od funkcij te umetnosti in njenih umetnikov v družbi kot celoti. G. Mast, M. Cohen in L. Braudy, Film theory and criticism.