PRAVILNIK SLOVENSKEGA KOMUNIKOLOŠKEGA DRUŠTVA O SEKCIJAH

Ta pravilnik opredeljuje delovanje sekcij Slovenskega komunikološkega društva (v nadaljevanju: društva) in je zapisan v skladu z 10. in 35. členom Statuta društva iz dne 18. 6. 2018.

Pravilnik sprejmejo in potrdijo člani/-ice društva na občnem zboru.

Opredelitev sekcij

Sekcije so tematsko organizirane enote, ki delujejo pod okriljem društva z namenom zagotavljanja interdisciplinarne usmeritve društva in skrbi za vsebinski razvoj posameznih strokovnih področij znotraj društva.

Sekcije naj bodo institucionalno, strokovno, starostno, spolno in tematsko oziroma disciplinarno karseda uravnotežene.

Sekcije sestavljajo vodje in vsaj štiri člani/-ice. Posamezna sekcija ima lahko tudi dve vodji.

Ustanovitev sekcije

Sekcija se ustanovi na pobudo izvršnega odbora društva, ki predlaga vodjo sekcije. Pobude za ustanovitve sekcij izvršni odbor prejema od članov/-ic društva.

Vodjo sekcije potrdijo člani/-ice posamezne sekcije.

Vodje sekcij so lahko osebe, ki so člani/-ce društva.

Sekcije se ustanavljajo za dobo štirih let.

Vodje sekcij imenujejo vsaj štiri člane/-ice sekcije. Član/-ica sekcije je lahko oseba, ki je član/-ica Slovenskega komunikološkega društva.

Sekcija posebno pozornost namenja starostni, spolni in institucionalni uravnoteženosti.

Delovanje sekcij

Delo sekcij koordinira podpredsednik/-ica društva.

Vodja sekcije podpredsednku/-ica društva predloži vsebinski opis sekcije (okvirno 300 besed). Vodja sekcije koordinira delovanje sekcije, pridobiva nove člane/-ice sekcije, obvešča člane/-ica sekcij od dogodkih in delovanju sekcije, organizira dogodke.

V vsebinskem opisu vodja sekcije opredeli 1) ime sekcije, 2) področje delovanja sekcije, po možnosti zastavljeno interdisciplinarno, 3) cilje sekcije, ki naj bodo vsebinske in operativne narave (organizacije okroglih miz, predavanj, intervencij, izdaje publikacij, tematskih številk ipd.), 4) seznam članov/-ica sekcije.

Imena in priimke ter elektronske naslove vodij sekcij, imena in opise sekcij ter področja delovanja sekcij se objavi na spletni strani Slovenskega komunikološkega društva.

Dolžnosti vodij sekcij so, da enkrat letno pripravijo vsaj eno dejavnost (posvet, delavnico, panel, okroglo mizo, predavanje, intervencijo, tematsko številko ipd.). Ta se lahko zgodi v okviru organizacije rednega srečanja društva ali izven.

Razpustitev sekcije

V kolikor je sekcija dve leti zaporedoma neaktivna, se lahko na pobudo vodje sekcije, podpredsednika/-ice društva ali izvršnega odbora društva sekcija razpusti, oziroma se v skladu z zgoraj navedenimi postopki imenuje in potrdi novega/-o vodjo sekcije.

Pravilnik je sprejel občni zbor Slovenskega komunikološkega društva 18. junija 2018 v Ljubljani. Pravilnik prične veljati 15 dni po sprejemu.

 • Izključitev članice

  022017

  Častno razsodišče Slovenskega komunikološkega društva je na podlagi prijave člana društva zaradi resnih kršitev izključilo članico društva Karmen Erjavec. Več informacij v dokumentih: Sklep o izključitvi članice. Priloga k sklepu.
  Preberi več

 • Odziv: Univerza sprožila postopek za odvzem naziva profesorici Karmen Erjavec

  062017

  Članice in člani Častnega razsodišča Slovenskega komunikološkega društva so se odzvali na zapis v časopisu Dnevnik. Pismo razsodišča je bilo v Dnevniku objavljeno 10. junija 2017, v nadaljevanju pa je objavljeno v celoti: Univerza sprožila postopek za odvzem naziva profesorici Karmen Erjavec V članku Univerza sprožila postopek za odvzem naziva profesorici Karmen Erjavec, 30.5.2017, je
  Preberi več

 • Konferenca

  072017
  Konferenca

  Na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani je med 15. in 16. junijem 2017 potekala jubilejna deseta CEECOM konferenca (Central and Eastern European Communication and Media Conference) naslovljena Critique of/on/at periphery, ki je potekala med 15. in 16. junijem 2017. Pri pripravi konference je poleg Slovenskega komunikološkega društva sodelovala ECREA CEE Network, CEECOM Consortium in Center
  Preberi več

 • Ekskurzija v Italijo (2018)

  042018
  Ekskurzija v Italijo (2018)

  Katedra za novinarstvo in Katedra za medijske in komunikacijske študije Fakultete za družbene vede sta pod okriljem Slovenskega komunikološkega društva med 12. in 14. aprilom 2018 organizirala strokovno ekskurzijo v Bologno in Firence.
  Preberi več

 • Mednarodna konferenca Vizualna kultura in komuniciranje

  092019

  Med 4. in 6. septembrom je na Fakulteti za družbene potekala mednarodna konferenca “Visual Cultures & Communication: Images and Practices on the Move”, ki jo je gostil Center za raziskovanje družbenega komuniciranja, organizirala pa jo je delovna skupina za vizualno kulturo pri ECREA – European Communication Research and Education Association (www.ecrea.eu) v sodelovanju s Slovenskim
  Preberi več

Hrčki že pridno nosijo bite in bajte...