Izvoljeno novo vodstvo društva

Članice in člani društva so na občnem zboru 13. decembra 2021 izvolili novo vodstvo Slovenskega komunikološkega društva in ostale organe društva. Novi predsednik društva je postal dr. Boris Mance.

Na občnem zboru je bil potrjen novi statut društva, kjer je šlo za manjše popravke prejšnjega statuta.

Članice in člani so potrdili tudi članarino, ki bo veljala za leti 2022 in 2023. Najvišja članarina za ti dve leti bo 25 evrov, ker ima društvo po pravilniku o članarini več kategorij članarin pa bodo vsi člani in članice, katerih mesečni dohodki v preteklem letu v povprečju niso presegali povprečne mesečne neto plače, za ti dve leti plačali 15 evrov članarine, upokojeni, brezposelni in študenti pa 5 evrov.