Vodstvo društva

Članice in člani Slovenskega komunikološkega društva so na občnem zboru 13. 12. 2021 izvolili novo vodstvo društva.

Izvršni odbor

Boris Mance (predsednik društva)

Peter Čakš (podpredsednik društva)

Maja Turnšek Hančič (blagajničarka društva)

Barbara Pavlakovič (tajnica društva)

Andreja Vezovnik (članica izvršnega odbora)

Nadzorni odbor

Igor Vobič

Mojca Pajnik

Ilija Tomanić Trivundža

Častno razsodišče

Pika Založnik (predsednica)

Peter Sekloča

Jernej Amon Prodnik


Vodstvo društva med leti 2016 in 2021

Izvršni odbor

Jernej Amon Prodnik (predsednik društva)

Andreja Vezovnik (podpredsednica društva)

Maja Turnšek Hančič (blagajničarka društva)

Igor Vobič (tajnik društva)

Mojca Pajnik (članica izvršnega odbora)

Nadzorni odbor

Boris Mance

Marko Milosavljević

Ilija Tomanić Trivundža

Častno razsodišče

Pika Založnik (predsednica)

Peter Sekloča

Jernej Amon Prodnik